1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1411*. Ή ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ. Βενετία, Βόρτολις, 1752 ΖΑΒ.482/ΣΑΘ.406/**ΗΛ.Α.324181