Διατριβή περί των μέσων και επιμέσων ρημάτων της ελληνικής γλώσσης

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Ματζαράκης, Δημήτριος
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Εκ του Τυπογραφείου Ερμού, 1863
  6. λ', 88, [2] σελ.
    • Περιέχει σημειώσεις
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές