Ελληνικά
Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Ερμού, 1863
λ', 88, [2] σελ.
  • Περιέχει σημειώσεις

Διατριβή περί των μέσων και επιμέσων ρημάτων της ελληνικής γλώσσης

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει σημειώσεις
    1. Ελληνική γλώσσα, Αρχαία -- Ρήματα