1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20578
  4. GR-AtACAb10078480
  5. Ελληνικά
  6. Καββαδίας, Ιερεμίας
  7. Εν Λειψία της Σαξονίας: Τυπ. του Βρεϊτκύπφ, 1766
  8. 52