Ελληνικά
Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου της Λακωνίας, 1860
196 σελ.

Ιωάννου του Χρυσοστόμου τα περί της αναγνώσεως των γραφών : μεταφρασθέντα εκ του ελληνικού κατά την έκδοσιν των Παρισίων του 1718-1738

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Βίβλος -- Ανάγνωση