Ιωάννου του Χρυσοστόμου τα περί της αναγνώσεως των γραφών : μεταφρασθέντα εκ του ελληνικού κατά την έκδοσιν των Παρισίων του 1718-1738

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, (π.354-407)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Εκ του τυπογραφείου της Λακωνίας, 1860
  6. 196 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές