1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 954*.-------, Λόγοι ψυχωφελείς... Ένετίη- σιν, παρά Νικολάου Γλυκεΐ, 1763 ΔΕΛ.11 (ΛΑΔ.Γ1240/ΛΑΔ.Γ2 72)