1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 953.-------, Λόγοι ψυχωφελείς... Ένετίη- σιν, παρά Άντωνίω τω Βόρτολι, 1755 ΜΑΝ.Β.69-70 (ΛΑΔ.Γ1 80)