1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 956.-------, Λόγοι ψυχωφελείς... Ένετίη- σιν, παρά Νικολάω τω Σάρω..., 1776 ΛΑΔ.Γ2117