Ελληνικά
Αθήναι: Τυπογραφία Γ. Χαρτοφύλακος, 1848
πβ', 126 σελ.
  • Στη σελίδα τίτλου υπάρχει χειρόγραφη αφιέρωση του αντιτύπου, από τον Γ. Κ. Τυπάλδο προς τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο

Γιτά ή θεσπέσιον μέλος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Στη σελίδα τίτλου υπάρχει χειρόγραφη αφιέρωση του αντιτύπου, από τον Γ. Κ. Τυπάλδο προς τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο
    1. Ινδική λογοτεχνία