Ελληνικά
Εν Κερκύρα: Τυπογραφείο "Ο Κοραής", 1879
168 σελ.

Ανέκδοτα χειρόγραφα αφορώντα την κατά το δόγμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας βάπτισιν του άγγλου φιλέλληνος κόμητος Γύιλφορδ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Guilford, Frederick North Count, (1766-1827)