Ελληνικά
Εν Αθήναις: Ανδρέας Κορομηλάς, 1861
48 σελ.

Το βουλγαρικόν ζήτημα και η ρωμαϊκή προπαγάνδα : μια φωνή εξ Ανατολής

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Σχίσμα -- Ανατολική και Βουλγαρική Εκκλησία