Ethicorum

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 691.------, [Ethicorum]: Ad Nicoma- chum libri decern. Ioanne Argyropylo... interprete... Lugduni, apud Antonium Vincentium, 1560 LEG.B.IV.79/CRAN.73 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Ρώμη Nazionale 12.13.K.13