Ελληνικά
Κέρκυραι: Τυπογραφία της Κυβερνήσεως, 1850
576 σελ.
  • Τίτλος ράχης : Ιατροδικαστική

Πραγματεία της κατά θεωρίαν και πράξιν ιατροδικαστικής, εφηρμοσμένης εις την Ιονικήν και Ελληνικήν νομοθεσίαν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τίτλος ράχης : Ιατροδικαστική
    1. Ιατροδικαστική