Ελληνικά
Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Αριστομένους Ζ. Διαλησμά, 1905
15 σελ.

Καταστατικόν του εν Αθήναις Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Κυριών "Η Φιλαδελφία"

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ο εν Αθήναις Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος Κυριών "Η Φιλαδελφία"
    2. Σύλλογοι, Ελληνικοί -- Αθήνα