Ελληνικά
[Ενετίησι]: [Στεφάνω Σαβίω], 1533
[86] σελ.
  • Παραλλαγή τίτλου : Στίχοι ιαμβικοί περί ζώων ιδιότητος

Του σοφωτάτου Φιλή, Στίχοι ιαμβικοί περί ζώων ιδιότητος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Παραλλαγή τίτλου : Στίχοι ιαμβικοί περί ζώων ιδιότητος
    1. Φιλής, Μανουήλ, (1275-1345)