Ελληνικά
Εν Βιέννη της Αυστρίας: Γεώργιος Βενδώτης, 1808
212 σελ.

Ιστορικόν χαρτοπαίγνιον : περιέχον επιτομήν της ελληνικής ιστορίας της οποίας προηγείται γενική προθεωρία της αρχαίας ιστορίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ελλάδα -- Ιστορία, Αρχαία