ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 504. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ... Ένετίησιν, παρά Νικολάω τω Γλυκεΐ..., 1672 LEG.r.II.273
  3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ