1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 498. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ... Ένετίησιν, παρά Άντωνίω τω Πινέλλω, 1626 ΒΡΕΤ.Ι.18/ *'*LEG.r.lil.563/ ΗΛ.Α.80(ΛΑΔ. Β.116-7) ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Ρώμη Angelica H.11.26 // Vaticana Barb.Β.III.54
  3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ