ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ενετίησιν

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 484. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ. (...Ένετίησιν, πα- ρά Χριστόφορο) τω Ζανέτω..., επιμέλεια... Μιχαήλου Κοντολέοντος..., 1550) LEG.BJ.284/rEA.B.26
  3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ