Γαλλικά
Paris: Chez Augustin Courbe, 1662
599, 29, [26] σελ.
 • Το "L'histoire Grecque de Xenophon ou la suite de Thucydide" έχει ξεχωριστή σελίδα τίτλου με ημερομηνία έκδοσης 1661

L'histoire de Thycydide de la Guerre du Peloponese

 1. Ψηφιακό τεκμήριο
 2. Το "L'histoire Grecque de Xenophon ou la suite de Thucydide" έχει ξεχωριστή σελίδα τίτλου με ημερομηνία έκδοσης 1661
  1. Θουκυδίδης, (470-394), Μεταφράσεις στα γαλλικά
  2. Ξενοφών ο Εφέσιος, (3ος αι.) -- Μεταφράσεις στα γαλλικά
  3. Γραμματεία, Αρχαία ελληνική -- Μεταφράσεις στα γαλλικά
  4. Ελλάδα -- Ιστορία, Αρχαία -- Πηγές