Ελληνικά
Αθήνησιν: Τυπ. Ερμού, 1878
32 σελ.

Επιστολιμαία διατριβή προς τον ελλόγιμον Ε. Φρήμαν περί της κατεδαφίσεως του εν τη Ακρόπολει Αθηνών τούρκικου πύργου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ακρόπολις (Αθήνα) -- Συντήρηση και αποκατάσταση