1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 364. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ... 'Ενετίησιν, έν... οικία... Χριστόφορου... Ζανέτου... επιμέλεια ... Νικολάου... Κυπρίου..., 1582 * LEG.B.IV.236/nAPAPTHMA, άρ.268