Τα των Φιλοστράτων λειπόμενα άπαντα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Φιλόστρατος ο Αθηναίος, (4ος αι.) | Απολλώνιος ο Τυανεύς, (1ος αι.) | Olearius, Johann Gottfried, (1635-1711)
  5. Λειψία [Lipsiae]: Apud Thomam Fritsch, 1709
  6. [8], xliii, [1], 987, [1] σελ.
    • Ο τόμος είναι δεμένος σε πάπυρο
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές