Ελληνικά
Lipsiae: Apud Thomam Fritsch, 1709
[8], xliii, [1], 987, [1] σελ.
  • Ο τόμος είναι δεμένος σε πάπυρο

Τα των Φιλοστράτων λειπόμενα άπαντα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Ο τόμος είναι δεμένος σε πάπυρο
    1. Ελληνική λογοτεχνία, Αρχαία
    2. Φιλοσοφία, Αρχαία ελληνική
    3. Ύμνοι, Ελληνικοί (Κλασικοί)