1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χατζηδημητρίου, Γεώργιος, ο εξ Αργυροκάστρου, (18ος αι.)
  5. Wien [Εν Βιέννη της Αυστρίας]: Παρά Ιωσήπω του Βαουμαϋστέρου, 1785
  6. 288 σελ.
    • Τίτλος ράχης : "Γεωργίου του Δημητρίου Γραμμαική [sic] Ελληνο-λατινίς"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές