Λατινικά
Lugdunum Batavorum: Ex Officina Plantiniana, apud Christophorum Raphelengium, 1599
141 σελ.

Georgii Dousae, De itinere suo Constantinopolitano, epistola : Accesserunt veteres inscriptiones Byzantio [et] ex reliqua Graecia...

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Κωνσταντινούπολη -- Αρχαιότητες -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800
    2. Επιγραφές, Βυζαντινές -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800