Η Κουλουβάτου ή Ρινάλδα

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4031. —Η. Κουλουβάτου ή "Ρινάλδα. Έν ΆΟήν αις , τυπογραφεΐον « Εστία» Κ. Μάϊσνερ και Ν. Καργαδούρη. 1900. In-8° de 78 pages et un fcuillet. La page 4 est occupee par uu porlrait de Tauteur. Poesies.