Ζακύνθιον Ημερολόγιον του έτους 1900

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4035. —Λείονίδου Χ. Ζώη Ζακύνθιον Ήμερολόγιον του έτους 1900, τή συνερ-ANNEE 1900 793 γασία των ζακυνθίων λογίων κα; ποιητών. Έν Ζακ·ύνθω, τυπογρΐαφεϊον ή Αυγή Ν. Κοντόγιωργα. 1900 (sur la couverture seulement). In-8" de 72 pages et un feuillel.
  3. Λεωνίδας Χ. Ζώης