Ποικίλη Στοά, εθνικόν εικογραφημένον ημερολόγιον

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3913. — Ποικίλη Στοά, έθνικόν ε'ικονογραφημένον ήμερολόγιον διευθυνόμενον υπό Ίο>άννου Α. 'Αρσένη, τή πολυτίμω συμμετοχή έγκριτων λογίων. Έτος δωδέ- κατον. 1896. Έν Ά θ ήναις, έκ του τυπογραφείου τής Εστίας. 1896. Ιπ-8° de 418 pages, 4 feuillets de musique et 18 gravures hors texte.
  3. Α. Ι. Μανούσος