Ν. Δελακοβία ή νήσος Κύθηρα

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3548. — Ν. Δελακοβία ή νήσος Κύθηρα. Έν 'Αθήναις, τυπογραφείον Στ. 1 ουναρη πάρα την μητροπολιν. 1887. In-8° de 32 pages.