Αρχαιολογία. Ιστορία της ελληνικής καλλιτεχνίας

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3406. — 'Αρχαιολογία. Ιστορία τής ελληνικής καλλιτεχνίας ΰπο II. Καββαδία, ύφηγητοΰ τής αρχαιολογίας έν τω έθν. Πανεπιστημ.ίω και εφόρου των αρχαιοτήτων, μετά 63 εικόνων. 'Εν 'Αθήναις, έκ του τυπογραφείου τής Ενώσεως, 10, όδος Όμηρου, 10. 1884. In-8° de ζ' (7) el 351 pages.
  3. Π. Καββαδία