Οι δύο κλέπται, κωμωδία

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 2848. — Οί δυο κλέπται, κωμωδία εις πράξεις δύο ' μετάφρασις Α. Κ. Κέρ- κυρα, τυπ. του έκδ. Ί. Ναχαμουλη. 4872. In-16 de 52 pages. Le traducteur de cetle piece de Moliere est A. Coge- VINAS.
  3. Α. Κ.