Ελληνικά
Ενετίησιν: Παρά τω Αντωνίω Βόρτολι, 1759
160 + 16 χειρόγραφες σελ.
  • Περιέχει και ένα χειρόγραφο κείμενο 30 περίπου σελίδων στις λευκές σελίδες που προστέθηκαν σε μετέπειτα βιβλιοδεσία

Αγιασματάριον ήτουν Εκλογή εκ του μεγάλου Ευχολογίου των χρησιμωτέρων, και αναγκαιοτέρων τοις ιερεύσιν Ακολουθιών και Ευχών... : συλλεχθέντα μεν τα πάντα χάριν ευχερείας των ιερέων, νυν δε νεωστί εις τύπον δοθέντα και μετ' επιμελείας διορθωθέντα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει και ένα χειρόγραφο κείμενο 30 περίπου σελίδων στις λευκές σελίδες που προστέθηκαν σε μετέπειτα βιβλιοδεσία
    1. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Λειτουργία και τυπικό -- Ευχολόγιο -- Μικρό