Νεκρολογία

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 2129. — Νεκρολογία [Σπυρίδωνος Βροκίνη]. (Au has :) Κέρκυρα, την 13 Οκτω- βρίου του 1860, ε. έ. Τυπογραφεϊον ή Ίονία. Placard in-4° signe Μιχαήλ Δεσύλαν.
  3. Σπυρίδωνας Βροκίνης