Ποιητική ιστορία του πολέμου του έτους 1897

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4039. — Ποιητική ιστορία του πολέμου τοΰ έτους 1897 ύπο 'Ιωάννου Πατρικίου, στρατιώτου τραυματίου μάχης Γριμπόβου. 1900. In-8° de 16 pages. Parail imprime ϊ\ Athenes. Portrait de l'auleur sur le litre.
  3. Ιωάννου Πατρικίου