Παρατηρήσεις επί του προσδιορισμού του πεδίου μάχης μεταξύ Πομπηίου και Καίσαρος εν Θεσσαλία

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4038. — Παρατηρήσεις επί του προσδιορισμού του πεδίου μάχης μεταξύ Πομπη- ίου και Καίσαρος έν Θεσσαλία ύπο Βίκτωρος Δοΰσμανη, λοχαγού τοΰ" Μηχανικού. 'Αθήναι. 1900. In-16 de 30 pages et un feuillel blanc. La couverture imprimee serl tie litre.
  3. Βίκτωρος Δοΰσμανη