Όθων Σ. Πυλαρινός. 1833-1899

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4037. — Όθων Σ. Πυλαρινός. 1833-1899. Έν Κεφαλληνία, τΰποις ή Κε- φαλληνία. 1900. In-8° de 12 pages. La couverture imprimee sert de titre. Conlienl l'oraison funebre d'OTiioN Pylarinos, prononcee dans Teglise du Pantocralor, a Lixouri, le 19 novembre 1899, par IIiit.iE A. Tsitsiclis.