Λόγοι επικήδειοι εκφωνηθέντες κατά την κηδείαν του πολυκλαύστου νεκρού Παναγή Ν. Στίβα γενομένην τη 12 σεπτεμβρίου 1900

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4036. — Λόγοι επικήδειοι έκφωνηΟεντες κατά τήν κηδεία ν του πολύκλαυστου νεκρού Παναγή Ν. Στίβα γενομένην τή 12 σεπτεμβρίού 1900. Έν Κεφαλληνία, τύποις ή Κεφαλληνία. 1900. In-8° de 15 pages. De ces deux discours le premier fut proiionce par le pretre Stavros Potamianos, le second par G. Rhazis.
  3. Stavros Potamianos