Βίος και πολιτεία των αγίων Σπυρίδωνος και Διονυσίου θαυματουργών

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4027. — Βίος και πολιτεία τών αγίων Σπυρίδωνος και Διονυσίου θαυματουργών. In-8° de 16 pages. Sans indication de lieu, ni de date, ni d'imprimeur. Recits versifies, ΐι la fin de chacun desquels on lit ces deux vers, ou I'auleur nous apprend son nom : Ώς κλοπιμαΤον κατάσχεται μή φέρον τ' ονομά του στο ποίημα το συνταχΟέν πάρα Λ. Λιγάτου.
  3. Λ. Λιγάτου.