Ο πειρατής ήτοι Μαρία και Λάμπης

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4014. — Ό πειρατής ήτοι Μαρία και Λάμπης, ποίημα έπικολυρικόν εις μέρη