Η δημοσία βιβλιοθήκη Ζακύνθου

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4005. — Λεωνίδου Χ. Ζώη ΊΙ δημοσία βιβλιοθήκη Ζακύνθου. Έν Ζακύνθω, τυπογραφεϊον Ν. Κοντόγιωργα. 1899. In-8" de 19 pages. Dedie ίι Emile Legrand.
  3. Λεωνίδου Χ. Ζώη