Το Ζήτημα του κτηματολογίου και η υπέρ της γεωργίας πολιτική εν Ελλάδι

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4002. — Κ. Δ. Καρούσου τό Ζήτημα του κτηματολογίου και ή υπέρ της γεωργίας πολιτική έν Ελλάδι. Βιβλιοπο)λεΐον τής 'Εστίας. Έν 'Αθήναις , οδός Σταδίου, 44. 1899. Τιμάται λεπτών δέκα. (Au verso du premier feuillet:) Τυπογραφεϊον Εστίας Κ. Μάϊσνερ και Ν. Καργαδούρη. In-811 de deu\ feuillels et 47 pages. Le premier feuillet est blanc au recto el neconlientau verso que Indication reproduiie ci-dessus. NB. Ces deux feuillels liminaires manquent dans beaucoup d'exemplaires.
  3. Κ. Δ. Καρούσου