Ηρακλής Β. Οικονόμου

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3997. — Ηρακλής Β. Οικονόμου. Έν Ζακύνθω, έκτου τυπογραφείου Ν. Κον- τογιωργα. 1899. In-8° de 16 pages, dont les trois dernieres blanches. Conlient une notice bio- graphique par Spiridion de Biasi, des discours i'unebres par Frederic Carrer el Rodolphe C. Moretti; des extraits des journaux : Τόπος du 27 aout 1899, ϋατριώτης du 29 aout 1899, 'Ελπίς du 29 aoul 1899 ; Ai Μουσαι du ler sepl. 1899.