Η αποκάλυψις της εν τω οφθαλμιατρικώ ζητήματι σκευωρίας

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3996. — II άποκάλυψις τής εν τω όφθαλμιατρικώ ζητήματι σκευωρίας ύπο Νικο- λάου δελλαπόρτα, τέως καθηγητού τής οφθαλμιατρικής κλινικής. Έν Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Παρασκευά Λεώνη, οδός Αέκα, στοά Σιμοποΰλου. 1899. In-8° de 30 pages et un feuillel blanc.
  3. Νικο-λάου δελλαπόρτα