Επι των επειγουσών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων έκθεσις

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3994. —¦ Επι των επειγουσών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων έκθεσις τής άπ'ο 21 άπριλίου 1899 Κερκυραϊκής επιτροπής. Έν Κέρκυρα, τυ-ογραοεϊον Ερμής. 1899. ln-8° de deux feuillets, 56 pages et un feudist. Les membres de cette Commission etaient : Frederic Albana, president; Marc Polylas, G. Palatianos, Albert Hivelli, (ί. Chiesari, secretaire. L'auteur du Rap- port est Frkderic Albana, qui nous l'a lui-meme declare dans une lettre en dale du 21 Janvier 1900.