Σκαφιδάς ιερεύς

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3988. — Γεράσιμος Τυπάλδος Σκαφιοάς ίερεΰς. In-8" de deux I'euillets. Date d'Alheiies, 3 Janvier 1800, et signe Zisimos G. Typaldos. Note iiecrologique sur Gerasime Typaldos Scaphidas, archimandrite de Lixouri, a Cephalonie.
  3. Γεράσιμος Τυπάλδος