Πλάτωνος Φαίδων

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3977. — ΙΙλάτωνος Φαίδων μετενεχθείς εις την νέαν έλληνικήν υπό Νικ. Σπ. Φαραντάτου, δ. φ. και ϋφηγητοΰ δ. δ. Έν 'Αθήναις, Μιχαήλ Ι. Σαλιβέρος εκδότης, βιβλιοπωλεϊον, 38, όδος Σταδίου ' τυπογραφεϊον, οδός άγ. Μάρκου, 30. 1898. In-8° de 110 pages et un feuillet.
  3. Νικ. Σπ.Φαραντάτου