Ορέστης

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3974. — 'Ορέστης, δράμα εις πράξεις τεσσάρας ύπο Σπυρίδωνος Κ. Στάθη. Έν 'Αθήναις, έκτου τυπογραφείου Μιχ. Σαλιβέρου, 36, οδός 'Αγίου Μάρκου, 36. 1898. Ιπ-8° de 86 pages. Le second cahier ne comprend que 14 pages. Dedie par l'auteur a son pere Cyriaque Th. Stathis. Spiridion Stathis est de Cerigo.
  3. Σπυρίδωνος Κ. Στάθη