Νέος φιλαρμονικός σύλλογος Ζακύνθου προς το ευγενές και φιλόμουσον της πόλεώς μας κοινόν

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3971. — Νέος φιλαρμονικός σύλλογος Ζακύνθου προς το ευγενές και φιλόμουσον τή'ς πόλεως μας κοινόν. Placard in-4°. Date de Zante, 31 decembre 1898. Signe comme le document analogue de l'annee precedenle (voir le n° 3936), sauf que les membres du Comite, Georges Sarakinis et Panagiotis N. Philiotis, sont remplaces par N. Domeneginis et A. Antonellos.