Λεύκωμα επί τη εκατονταετηρίδι του εθνικού ποιητού Διονυσίου Σολωμού

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3969. — Λεύκωμα έπί τη έκατονταετηρίδι του εθνικού ποιητοϋ Διονυσίου Σολω- μού. In-4° de 20 pages. Get album est forme des numeros 5 et 6 (mars et avril 1898) de la premiere annee de la revue mensuelle 'Ηώς, paraissant a Zante, sous la direction de Georges Mantineios. Υ onl collabore : Denys, archeveque de Zante ; Dents Martelaos, N. Minotos, Spiridion Papageorgis, Memnon Martzokis, Fre- deric Carrer, Giannis Epachtitis, Giannis Cambvsis, Etienne Martzokis, J. Tsou- LATIS, CoSTAS K.43R0PHYI.AS, SPIRIDION DE BlASI, ARIST1DE CaPSOKEPHALOS, ElIE Tsi- tselis, Natiianaei, Domeneghini, An. Verykios, LeonidasZo'is, Gerasime Marcoras, D. Cai.ogeropoui.os, Michel Landos et Jean Colonias.
  3. Georges Mantineios