Μελέτη περί κτηματολογίου

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3967. — Κ. Δ. Καρούσου Μελέτη περί κτηματολογίου. Μέρος πρώτον. Εν 'Αθήναις, βιβλιοπωλεΐον τής Εστίας, 44, οδός Σταδίου, 44. 1898. In-8° de δ' (4) et 243 pages. Les deuxieme et troisieme parties comprennent
  3. Κ. Δ. Καρούσου