Αναστεναγμοί

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3962. — 'Ιωάννας Δ. Λιβαθινοΰ 'Αναστεναγμοί, ποιήματα. Έν ΙΙάτραις, τυπογραφεΐον 'Ανδρέου Β. Πάσχα. 1898. In-16 de 64 pages.
  3. Ιωάννας Δ. Λιβαθινοΰ